pdf2

Raportări Conform Cerințelor Pieței de Capital

1. Calendare Financiare
2. Rezultate Financiare Preliminate
3. Propunere Repartizare Profit si Distribuire Dividende
4. Rapoarte Anuale, Semestriale, Trimestriale
5. Rapoarte Curente Privind Informațiile Privilegiate, CF Legii 24/2017
6. Rapoarte Curente Privind Noi Evenimente Apărute în Activitatea Societății, CF Legii 24/2017 Privind Piața de Capital
7. Rapoarte Suplimentare CF ART 94 din Legea 24/2017
8. Rapoarte Privind Actele Juridice Încheiate de Societate cu Administratorii, Angajații, Actionarii care Detin Controlul, Precum si cu Persoanele Implicate, CF ART 82 din Legea 24/2017
9. Rapoarte Privind Depășirea sau Scăderea sub Pragurile din Totalul Drepturilor de Vot , CF ART 76 din Legea 294/2017

 


1. Calendare Financiare

pdf2 Calendar Financiar – 2024

pdf2 Calendar Financiar – 2023

pdf2 Calendar Financiar – 2022

pdf2 Calendar Financiar – 2021

pdf2 06.11.2020. Modificare Calendar Financiar – 2020

pdf2    Calendar Financiar – 2020

pdf2    Calendar Financiar – 2019

pdf2    Calendar Financiar – 2018  

pdf2    Calendar Financiar – 2017  

pdf2    Calendar Financiar – 2016 – Modificat la data de 17.03.2016  

pdf2    Calendar Financiar – 2016  

pdf2    Calendar Financiar – 2015  

 

2. Rezultate Financiare Preliminate

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2023

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2022

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2021

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2020

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2019

pdf2 Rezultate financiare preliminare la 31.12.2018

pdf2    Rezultate financiare preliminare la 31.12.2017  

pdf2    Rezultate financiare preliminare la 31.12.2016  

pdf2    Rezultate financiare preliminare la 31.12.2015  

 

3. Propunere Repartizare Profit si Distribuire Dividende

pdf2 Propunere repartizare profit 2023

pdf2 Propunere repartizare profit 2022

pdf2 Propunere repartizare profit 2021

pdf2 Propunere repartizare profit 2020

pdf2 Propunere repartizare profit 2019

pdf2 Propunere repartizare profit 2018

pdf2    Propunere repartizare profit 2017  

pdf2    Comunicat privind distribuirea dividendelor cuvenite pentru anul 2016 și a celor restante din anii 2013-2015  

pdf2    Decizia 09CA – 17.03.2016  

pdf2    Decizia 05CA – 24.03.2015  

pdf2    Decizia 07CA – 17.03.2014  

pdf2    Decizia 08CA – 25.03.2013  

 

4. Rapoarte Anuale, Semestriale, Trimestriale

 • 2024

pdf2 Raport trimestrial III 2024 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2024 cu Anexe si situatii financiare la 30.06.2024

pdf2 Raport trimestrial I 2024 cu anexe

pdf2 Raport Anual 2023 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2023 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

pdf2 Hotararea AGOA de aprobare a Raportului anual 2023 și a propunerii de repartizare a profitului inregistrat la 31.12.2023

pdf2 Raportul Anual 2023 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societății IAR SA

 • 2023

pdf2 Raport trimestrial III 2023 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2023 cu Anexe si situatii financiare la 30.06.2023

pdf2 Raport trimestrial I 2023 cu anexe

pdf2 Raport Anual 2022 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2022 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

pdf2 Hotararea AGOA nr 03/27.04.2023

pdf2 Raportul Anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societății IAR SA

 • 2022

pdf2 Raport trimestrial III 2022 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2022 cu Anexe

pdf2 Raport trimestrial I 2022 cu anexe

pdf2 26.05.2022 Raportul Auditorului Financiar Independent pentru anul 2021 completat cu opinia referitoare la ESEF

pdf2 Raport Anual 2021 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2021 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

pdf2 Raportul Anual 2021 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societății IAR SA

 • 2021

pdf2 Raport trimestrial III 2021 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2021 cu Anexe

pdf2 Situatii financiare la 30.06.2021

pdf2 Raport trimestrial I 2021 cu anexe

pdf2 Raport Anual 2020 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2020 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

 • 2020

pdf2 Modificare data publicare Raport trimestrial III 2020 cu anexe

pdf2 Raport trimestrial III 2020 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2020 cu Anexe

pdf2 Situatii financiare Semestrul I 2020

pdf2 Raport trimestrial I 2020 cu anexe

pdf2 Raport Anual 2019 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2019 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

 • 2019

pdf2 Raport trimestrial III 2019 cu anexe

pdf2 Raport Semestrial 2019 cu Anexe

pdf2 Situatii financire Semestrul I 2019

pdf2 Raport trimestrial I 2019 cu anexe

pdf2 Raport Anual 2018 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2018 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA

 • 2018

pdf2 Raport trimestrial III 2018 cu anexe

pdf2    Raport Semestrial 2018 cu Anexe  

pdf2    Raport trimestrial I 2018 cu anexe  

pdf2    Raport Anual 2017 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernață Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2017 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent și declarațiile reprezentanților Societății IAR SA  

 • 2017

pdf2    Raport trimestrial III 2017 cu anexe  

pdf2    Raport Semestrial 2017 cu Anexe  

pdf2    Situatii financiare – Semestrul I 2017  

pdf2    Raport Anual 2016 cu Anexe   

pdf2    Raport trimestrial I 2017 cu anexe  

 • 2016

pdf2    (1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 10 denumiri indicatori   

pdf2    (1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 20 denumiri indicatori   

pdf2    (1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 30 denumiri indicatori   

pdf2    (1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 40 denumiri indicatori   

pdf2    (1.1) Situatii Financiare 2015 transmise la ANAF  

pdf2    (1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative   

pdf2    (1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative   

pdf2    (2.1) Declaratii Reprezentanti IAR   

pdf2    (2.1) Declaratii Reprezentanti IAR   

pdf2    (2.2) Declaratie Conducere IAR Situatii Financiare 2015   

pdf2    (3) Raportul Auditorului Financiar Independent   

pdf2    (3) Raportul Auditorului Financiar Independent   

pdf2    (4) Anexa la Raport Anual 2015   

pdf2    (4) Raport Anual 2015 cu anexa   

pdf2    (4) Raport Anual 2015   

pdf2    IARV Raport trimestrial I 2016 cu anexe   

pdf2    IARV Raport semestrial 2016 cu situatii financiare si anexe la 30.06.2016   

pdf2    Raport trimestrial III 2016 cu anexe  

 • 2015

pdf2    Raport anual 2014  

pdf2    Anexa raport an 2014  

pdf2    Declaratii  

pdf2    Situatie financiara cu note 2014  

pdf2    Raport trim I 2015  

pdf2    Raport semestrial 2015  

pdf2    Situatii financiare – 30.06.2015 ANAF  

pdf2    Raport trimestrial III 2015  

pdf2    Cash flow metoda indirecta – trim III 2015  

pdf2    Note explicative – trim III 2015   

pdf2    Raport trimestrial III 2015 si anexe  

pdf2    Situatia modificarilor capitalului propriu – trim III 2015  

pdf2    Situatia pozitiei financiare – trim III 2015  

pdf2    Situatia rezultatului exercitiului financiar trim III 2015  

 • 2014

pdf2    Raport anual 2013  

pdf2    Raport anual 2013 – Anexa situatii financiare cu note contabile 2013  

pdf2    Raport trimestrial I – 2014 cu anexe   

pdf2    Raport semestrial I 2014   

pdf2    Bilant IAR – 30.06.2014  

pdf2    Raport trimestrial III 2014  

 • 2013

pdf2    Raport anual 2012  

pdf2    Raport auditor 2012  

pdf2    Situatii financiare 2012  

pdf2    Raport trimestrial I 2013  

pdf2    Raport semestrial 2013  

pdf2    Situatia financiara sem I 2013  

pdf2    Raport trimestrial III 2013  

 • 2012

pdf2    Raport anual 2011  

pdf2    Raport anual 2011 – anexa raportul auditorilor indep. 2011  

pdf2    Raport anual 2011 – anexa bilant 2011 conform discheta  

pdf2    Raport trimestrial I 2012  

pdf2    Raport semestrial 2012  

pdf2    Situatii financiare la 30.06.2012  

pdf2    Raport trimestrial III 2012  

 

5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF Legii 24/2017

pdf2 11.07.2024 Modificari in componenta consiliului de administratie

pdf2 19.06.2024 Modificari in componenta consiliului de administratie

pdf2 18.06.2024 Modificari in componenta consiliului de administratie

pdf2 13.05.2024 Raport curent după AGOA 10/13.05.2024

pdf2 10.05.2024 Raport curent după AGOA 10/13.05.2024

pdf2 26.04.2024 Raport curent după AGOA 26/29.04.2024

pdf2 29.04.2024 Raport curent după AGOA 26/29.04.2024

pdf2 26.04.2024 Raport curent după AGOA 26/29.04.2024

pdf2 09.04.2024 Raport curent după AGOA 08/09.04.2024

pdf2 08.04.2024 Raport curent după AGOA 08/09.04.2024

pdf2 05.04.2024 Raport curent convocare AGOA 10.05.2024 si Decizia 10CA/04.04.2024

pdf2 21.03.2024 Raport curent convocare AGOA 26.04.2024 si Decizia 08CA/21.03.2024

pdf2 07.03.2024 Raport curent convocare AGOA 08.04.2024 si Decizia 05CA/07.03.2024

pdf2 29.02.2024 Raport curent si hotarari după AGOA 29.02.2024

pdf2 25.01.2024 Raport curent convocare AGOA 29.02.2024 si Decizia 04CA/25.01.2024

pdf2 18.01.2024 Raport curent si hotarari după AGOA 18-19.01.2024

pdf2 11.12.2023 Raport curent convocare AGOA 18.01.2024 si Decizia 31CA/11.12.2024

pdf2 17.11.2023 Raport curent si hotarari după AGOA 17-20.11.2023

pdf2 17.11.2023 Raport curent si hotarari după AGEA 17-20.11.2023

pdf2 03.11.2023 Raport curent modificare componenta CA si Decizia 27CA/03.11.2023

pdf2 12.10.2023 Raport curent convocare AGEA 17.11.2023 si Decizia 24CA/12.10.2023

pdf2 12.10.2023 Raport curent convocare AGOA 17.11.2023 si Decizia 26CA/12.10.2023

pdf2 25.08.2023 Raport curent si hotarari după AGOA 24-25.08.2023

pdf2 24.08.2023 Raport curent – neindeplinire conditii de reprezentativitate pentru AGOA 24-25.08.2023

pdf2 12.07.2023 Raport curent convocare AGOA 24-25.08.2023 si Decizia 20CA/12.07.2023

pdf2 26.06.2023 Raport curent si hotarari după AGEA 26-27.06.2023

pdf2 26.06.2023 Raport curent si hotarari după AGOA 26-27.06.2023

pdf2 19.05.2023 Raport curent convocare AGEA 26-27.06.2023 si Decizia 14CA/19.05.2023

pdf2 19.05.2023 Raport curent convocare AGOA 26-27.06.2023 si Decizia 16CA/19.05.2023

pdf2 27.04.2023 Raport curent si hotarari după AGOA 27-28.04.2023

pdf2 20.03.2023 Raport curent convocare AGOA 27-28.04.2023 si Decizia 09CA/20.03.2023

pdf2 06.03.2023 Raport curent – corectie făcută la Raportul Anual 2021

pdf2 16.02.2023 Raport curent si hotarari după AGOA 16-17.02.2023

pdf2 09.01.2023 Raport curent convocare AGOA 16-17.02.2023 si Decizia 05CA/09.01.2023

pdf2 23.12.2022 Raport curent privind schimbarea componentei Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA

pdf2 21.12.2022 Raport curent conținând informatii suplimentare referitoare la Hotararea AGEA nr 13 din 16.12.2022

pdf2 16.12.2022 Raport curent si hotarari după AGEA 16-19.12.2022

pdf2 16.12.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 16-19.12.2022

pdf2 09.11.2022 Raport curent convocare AGEA 16-19.12.2022 ORA 12:30 si Decizia 26CA/09.11.2022

pdf2 09.11.2022 Raport curent convocare AGOA 16-19.12.2022 ORA 12:00 si Decizia 25CA/09.11.2022

pdf2 19.08.2022 Raport curent si hotarari după AGEA 19-22.08.2022

pdf2 19.08.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 19-22.08.2022

pdf2 15.07.2022 Raport curent convocare AGEA 19-22.08.2022 ORA 12:30 si Decizia 21CA/15.07.2022

pdf2 15.07.2022 Raport curent convocare AGOA 19-22.08.2022 ORA 12:00 si Decizia 19CA/15.07.2022

pdf2 21.06.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 21.06.2022

pdf2 16.05.2022 Raport curent convocare AGOA 21-22.06.2022 si Decizia 16CA/16.05.2022

pdf2 28.04.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 28.04.2022

pdf2 22.03.2022 Raport curent convocare AGOA 28.04.2022-01.03.2022 si Decizia 13CA/22.03.2022

pdf2 28.02.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 28.02.2022

pdf2 25.02.2022 Raport curent – schimbari in componenta consiliului de administratie

pdf2 23.02.2022 Raport curent si hotarari după AGOA 23.02.2022

pdf2 25.01.2022 Raport curent convocare AGOA 28.02.2022-01.03.2022 si Decizia 07CA/25.01.2022

pdf2 19.01.2022 Raport curent convocare AGOA 23-24.02.2022 si Decizia 04CA/19.01.2022

pdf2 21.10.2021 Raport curent – schimbari in componenta consiliului de administratie

pdf2 21.10.2021 Raport curent si hotarari după AGEA 21.10.2021

pdf2 21.10.2021 Raport curent si hotarari după AGOA 21.10.2021

pdf2 15.09.2021 Raport curent convocare AGEA 21-22.10.2021 si Decizia 25CA/15.09.2021

pdf2 15.09.2021 Raport curent convocare AGOA 21-22.10.2021 si Decizia 24CA/15.09.2021

pdf2  28.07.2021 Raport curent – schimbari in componenta consiliului de administratie

pdf2 21.06.2021 Raport curent si hotarari după AGOA 21.06.2021

pdf2 18.05.2021 Raport curent convocare AGOA 21-22.06.2021 si Decizia 16CA/18.05.2021

pdf2 29.04.2021 Raport curent si hotarari după AGOA 29.04.2021

pdf2 28.04.2021 Raport curent – neindeplinire conditii de reprezentativitate pentru AGOA 28.04.2021

pdf2 24.03.2021 Raport curent – situatie contracte comerciale in derulare la data de 24.03.2021

pdf2 18.03.2021 Raport curent convocare AGOA 28-29.04.2021 si Decizia 09CA/18.03.2021

pdf2 18.02.2021 Raport curent si hotarari dupa AGOA 18-19.02.2021

pdf2 15.01.2021 Raport curent convocare AGOA 18-19.02.2021 si Decizia 02CA/15.01.2021

pdf2 16.12.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 16-17.12.2020

pdf2 11.11.2020 Raport curent convocare AGOA 16-17.12.2020 si Decizia 23CA/11.11.2020

pdf2 04.09.2020 Raport curent privind schimbarea conducerii societatii incepand cu 17.09.2020.

pdf2 18.08.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 18-19.08.2020

pdf2 07.07.2020 Raport curent convocare AGOA 18-19.08.2020 si Decizia 19CA/07.07.2020

pdf2 15.06.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 15-16.06.2020

pdf2 27.05.2020 Raport curent completare convocator AGOA 15-16.06.2020 si Decizia 16CA/27.05.2020

pdf2 11.05.2020 Raport curent convocare AGOA 15-16.06.2020 si Decizia 14CA/11.05.2020

pdf2 29.04.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 29-30.04.2020

pdf2 14.04.2020 Raport curent privind sedintele AGA pe perioada starii de urgenta determinate de pandemia COVID-19

pdf2 23.03.2020 Raport curent convocare AGOA 29-30.04.2020 si Decizia 08CA/23.03.2020

pdf2 09.03.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 09-10.03.2020

pdf2 14.02.2020 Raport curent si hotarari dupa AGOA 14-17.02.2020

pdf2 03.02.2020 Raport curent convocare AGOA 09-10.03.2020 si Decizia 04CA/03.02.2020

pdf2 10.01.2020 Raport curent convocare AGOA 14-17.02.2020 si Decizia 01CA/10.01.2020

pdf2 17.12.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 16-17.12.2019

pdf2 17.12.2019 Raport curent si hotarari dupa AGEA 16-17.12.2019

pdf2 16.12.2019 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 16-17.12.2019

pdf2 16.12.2019 Raport curent neindeplinire cvorum AGEA 16-17.12.2019

pdf2 22.11.2019 Raport curent completare ordine de zi AGEA 16-17.12.2019 si Decizia 22CA/22.11.2019

pdf2 04.11.2019 Raport curent convocare AGOA 16-17.12.2019 si Decizia 19CA/04.11.2019

pdf2 04.11.2019 Raport curent convocare AGEA 16-17.12.2019 si Decizia 21CA/04.11.2019

pdf2 09.10.2019 Raport curent schimbare componenta CA

pdf2 09.10.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 09-10.10.2019

pdf2 04.09.2019 Raport curent convocare AGOA 09-10.10.2019 si Decizia 17CA/04.09.2019

pdf2 20.08.2019 Raport curent schimbare componenta CA

pdf2 14.06.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 14-15.06.2019

pdf2 31.05.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 31.05.2019-03.06.2019

pdf2 10.05.2019 Raport curent completare materiale AGOA 31.05.2019-03.06.2019

pdf2 08.05.2019 Raport curent convocare AGOA 14-15.06.2019 si Decizia 10CA/08.05.2019

pdf2 24.04.2019 Raport curent convocare AGOA 31.05.2019-03.06.2019 si Decizia 07CA/24.04.2019

pdf2 24.04.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 24-25.04.2019

pdf2 30.03.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 30-31.03.2019

pdf2 18.03.2019 Raport curent convocare AGOA 24-25.04.2019 si Decizia 06CA/18.03.2019

pdf2 26.02.2019 Raport curent convocare AGOA 30-31.03.2019 si Decizia 04CA/26.02.2019

pdf2 10.01.2019 Raport curent si hotarari dupa AGOA 10-11.01.2019

pdf2 11.12.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 11-12.12.2018

pdf2 27.11.2018 Raport curent convocare AGOA 10-11.01.2019 si Decizia 21CA/27.11.2018

pdf2 29.10.2018 Raport curent convocare AGOA 11-12.12.2018 si Decizia 19CA/29.10.2018  

pdf2 24.09.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 24-25.09.2018  

pdf2 21.08.2018 Raport curent convocare AGOA 24-25.09.2018 si Decizia 17CA/21.08.2018  

pdf2 07.06.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 06-07.06.2018  

pdf2    06.06.2018 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 06-07.06.2018  

pdf2    05.06.2018 Raport curent – informare investitori  

pdf2    24.05.2018 Raport curent – informare investitori  

pdf2 21.08.2018 Raport curent convocare AGOA 24-25.09.2018 si Decizia 17CA/21.08.2018  

pdf2 27.04.2018 Raport curent convocare AGOA 06-07.06.2018 si Decizia 15CA/27.04.2018  

pdf2 27.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 26-27.04.2018  

pdf2    26.04.2018 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 26.04.2018  

pdf2 22.03.2018 Raport curent convocare AGOA 26-27.04.2018 si Decizia 07CA/22.03.2018  

pdf2 05.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 05-06.04.2018  

pdf2 27.02.2018 Raport curent convocare AGOA 05-06.04.2018 si Decizia 04CA/27.02.2018  

pdf2    15.02.2018 Raport curent – informarea investitori  

pdf2    30.01.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 30-31.01.2018  

pdf2    27.12.2017 Raport curent convocare AGOA 30-31.01.2018  

pdf2    28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 27-28.11.2017  

pdf2    28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.11.2017

pdf2    27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 27-28.11.2017  

pdf2    27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.11.2017  

pdf2    13.11.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.11.2017  

pdf2    13.10.2017 Raport curent convocare AGEA 27-28.11.2017  

pdf2    17.10.2017 Raport curent – schimbari in componenta consiliului de administratie  

pdf2    28.09.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.09.2017

pdf2    27.09.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.09.2017  

pdf2    23.08.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.09.2017  

pdf2    27.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.04.2017

pdf2    21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 19-20.04.2017

pdf2    21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 19-20.04.2017

pdf2    19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 19-20.04.2017  

pdf2    19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 19-20.04.2017  

pdf2    13.04.2017 Raport curent modificare ordine de zi AGOA 27-28.04.2017

pdf2    31.01.2017 Raport curent si hotatari dupa AGOA 30-31.01.2017

pdf2    24.03.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.04.2017

 

6. Rapoarte Curente privind noi evenimente in activitatea Societatii, conform Legii 24/2017

pdf2    Raport Evaluare revizuit intocmit ca urmare a cererii SIF III Transilvania de a se retrage din societate  

pdf2    Raport Evaluare intocmit ca urmare a cererii SIF III Transilvania de a se retrage din societate  

 

7. Rapoarte Suplimentare, conform cu ART 94 al Legii 24/2017

– Inca nu exista rapoarte –

8. Rapoarte privind Actele legale semnate de Societate atat cu Consiliul de Administratie, Directorii, Angajatii care detin controlul Societatii, cat si cu Persoanele Implicate, conform ART 82 al Legii 24/2017

– Inca nu exista rapoarte –

9. Rapoarte privind Cresterea sau descresterea detinerilor de actiuni din Totalul Drepturilor de Vot, conform ART 76 al Legii 24/2017

– Inca nu exista rapoarte –

Contactează-ne:

Please leave this field empty.