pdf2

Elemente de Guvernanță Corporativă

1. Conducerea Administrativă si Executivă; INFORMATII, CVuri, DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE
2. Auditorul Financiar Independent
3. Lista Persoanelor care au Access la Informatii Privilegiate
4. Declarația de Conformitate cu Codul
5. Informații privind Politica de Remunerare a Conducerii Societății si Rapoartele Anuale ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare
6. Informații privind Politica de Dividend
7. Aplicarea OUG 109/2011 la Societatea IAR SA
8. Contracte mandat
9. Bugete anuale de investitii
10. Rapoartele auditorilor financiari independenti
11. Principalele produse realizate si servicii prestate
12. Datoriile societatii
13. Cheltuieli cu personalul

1. Conducerea Administrativă si Executivă; INFORMATII, CVuri, DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE

pdf2 Informatii despre administratori, auditor independent si director general inclusiv declaratii de avere si interese: 10.07.2024

pdf2 Informatii despre administratori, auditor independent si director general inclusiv declaratii de avere si interese: 19.06.2024

pdf2 Informatii despre administratori, auditor independent si director general inclusiv declaratii de avere si interese: 18.06.2024

pdf2 Informatii despre administratori, auditor independent si director general inclusiv declaratii de avere si interese: 13.05.2024

pdf2 2024.04.04 DECLARATII DE AVERE si INTERESE

pdf2 Informatii despre administratori, auditor independent si director general: 04.04.2024

pdf2 2024.04.04 Declaratii de avere si interese la incetarea mandatului administratorilor

pdf2 Componenta: 03.11.2023

pdf2 03.11.2023 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 29.09.2023

pdf2 29.09.2023 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 03.09.2023

pdf2 03.09.2023 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 02.07.2023

pdf2 02.07.2023 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 28.12.2022

pdf2 28.12.2022 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 25.02.2022

pdf2 26.09.2022 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 27.08.2022 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 25.02.2022 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 15.12.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 Componenta: 24.10.2021

pdf2 24.10.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de avere si interese

pdf2 15.09.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de Avere si Interese

pdf2 Componenta: 28.07.2021

pdf2 28.07.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de Avere si Interese

pdf2 Componenta: 23.06.2021

pdf2 06.07.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale + Declaratii de Avere si Interese

pdf2 23.06.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 22.02.2021

pdf2 22.02.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 21.12.2020

pdf2 18.01.2021 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 21.12.2020 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 20.08.2020

pdf2 20.08.2020 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 19.06.2020

pdf2 19.06.2020 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 18.02.2020

pdf2 18.02.2020 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 17.12.2019

pdf2 17.12.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 16.10.2019

pdf2 16.10.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 09.08.2019

pdf2 09.08.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 15.06.2019

pdf2 15.06.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 14.04.2019

pdf2 14.04.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2 Componenta: 01.01.2019

pdf2 01.01.2019 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale

pdf2    Componenta: 24.09.2018  

pdf2    24.09.2018 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale  

pdf2    Componenta: 12.06.2018  

pdf2    12.06.2018 Experientă Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII IAR SA + CVuri Profesionale  

pdf2    12.10.2017 Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂTII IAR SA + CVuri Profesionale  

pdf2    Experienta Profesională a Membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII IAR SA  

pdf2    CV Ruxandra Anghel – 27.11.2017  

pdf2    CV Mariuca Pistol – 27.11.2017  

pdf2    CV Claudia Baicu – 25.01.2016  

pdf2    CV Ioan Toma – 15.02.2016  

pdf2    CV Ion Rares Popescu – 15.09.2017  

pdf2    CV Razvan Popa – 25.01.2016  

pdf2 CV Sorana BACIU – 12.07.2017

pdf2    CV Alexandru BUSCU – 28.04.2017  

pdf2    Componența Comitetelor Consultative din cadrul Consiliului de Administrație  

pdf2    CV Neculai Banea – 03.2018  

 

2. Auditorul Financiar Independent

Auditorul financiar independent cu care Societatea IAR SA are încheiat contract de prestări servicii este firma de audit “MACAVEIU CONSULT SRL”.

Aceasta are sediul în Brașov, B-dul Griviței nr. 68 ap. 6 CP 2200, este înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J08/4/1991 și are CUI 10958796.

Domnul Ioan MACAVEIU, expert contabil la “MACAVEIU CONSULT SRL”, este autorizat de către Camera Auditorilor Financiari din România (autorizația nr. 276).

3. Lista Persoanelor Care au Acces la Informatii Privilegiate

Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate este elaborată de Societatea IAR SA în conformitate cu prevederile legislației privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață.
Aceasta este actualizată ori de câte ori survin modificări în legătură cu informațiile privilegiate și cu persoanele care au acces la acestea.

 

4. Declarație de Conformitate cu Codul

pdf2    Declaratie – 09.12.2016  

 

7. Aplicarea OG 109/2011 la Societatea IAR SA

pdf2    Proiectul componenței inițiale a Planului de selecție pentru Societatea IAR SA
  

pdf2    2024.01.09 – ANUNT IN ATENTIA ACTIONARILOR SOCIETATII IAR S.A. Ghimbav – INVITATIE CONSULTARI IN VEDEREA DEFINITIVARII SCRISORII DE ASTEPTARI
  

pdf2    2024.02.14 – SCRISOARE DE ASTEPTARI PRIN CARE SUNT STABILITE DEZIDERATELE ACȚIONARULUI MAJORITAR – STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, PRIVIND PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII IAR S.A. ȘI ALE ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ACESTEIA PENTRU O PERIOADĂ DE 4 ANI
  

 

8. Contracte mandat

pdf2    CONTRACTE MANDAT ADMINISTRATORI SI DIRECTOR GENERAL
  

 

9. Bugete anuale de investitii

pdf2    BUGETE ANUALE DE INVESTITII
  

 

10. Rapoartele auditorilor financiari independenti

pdf2    RAPOARTELE AUDITORILOR FINANCIARI INDEPENDENTI
  

 

11. Principalele produse realizate si servicii prestate

pdf2    PRINCIPALELE PRODUSE REALIZATE ȘI SERVICII PRESTATE
  

 

12. Datoriile Societatii IAR SA

pdf2    DATORIILE SOCIETATII
  

 

13. Cheltuieli cu personalul

pdf2    CHELTUIELI CU PERSONALUL
  

Contactează-ne:

Please leave this field empty.