Web-Design-Brasov-4

Cariere

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

1. Inginer tehnolog tratamente termice (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-studii superioare de lungă durată în domeniul prelucrărilor la cald: Metalurgie, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
-cunoştinţe operare pe calculator –nivel mediu
-limba engleză sau franceză- scris, citit, conversaţie
Experienţă:
– experienţă în domeniu reprezintă un avantaj
– salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei necesare deţinerii respectivului post
Cerinţele postului:
– capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă
– capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor
– atitudine pozitivă faţă de muncă
2. Tehnolog sudură ( 1 post)
Cerinţele (descrierea) postului:
– Intocmirea de tehnologii de asamblare prin sudura si tehnologii pentru repere care vor face
parte din ansamble sudate.
– Acordă asistenţă tehnică pe fluxul de producţie, rezolvând şi problemele tehnologice
legate de sudura ce revin secţiei
– Acordă asistenţă tehnică în cazul colaborărilor externe pentru sudura
– Participă la analiza neconformităţilor în fabricaţie/reparaţie, luând măsuri de eliminare a acestora
– Elaborează norme şi instrucţiuni tehnologice privind procedurile de elaborare şi circuitul
informaţional al documentaţiei tehnologice
– Capacitate de a lucra atat individual cat si in echipa
– Capacitate de asimilare rapida a informatiilor
Conditii suplimentare dezirabile:
– experienta in domeniul reprezintă un avantaj.
Cunostinte necesare:
– studii superioare in unul din domeniile: sudura, ştiinţa şi ingineria materialelor, utilaj
tehnologic pentru sudura
– cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu
– limba engleză sau franceză(scris, citit, conversaţie)
3 Electrician (2 posturi)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională- specializare electrician șiIsau electromecanic
Experienţă:
– minim 5 ani în domeniul electric
Cerinţele postului:
– capacitate de comunicare
– capacitate de lucru în echipă
– putere de concentrare şi spirit de observaţie
4. Maistru în domeniul electric și electromecanic (2 posturi)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională, şcoala de maiştri
Experienţă:
– experienţa în domeniul electric – aviaţie reprezintă un avantaj
– exercitarea unei funcţii şef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior
Cerinţele postului:
– capacitate de comunicare
– capacitate de lucru în echipă
– putere de concetrare şi spirit de observaţie
5. Mecanic aviaţie (1 post) sau meserii înrudite
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională
Experienţă:
– specializare mecanic aviaţie sau meserii înrudite
– experienţa în domeniul aeronautic reprezintă un avantaj
Cerinţele postului:
– îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor
– capacitate de lucru în echipă
6. Electrician echipamente electrice (3 posturi)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională- specializare electrician sau electromecanic
Experienţă:
– experienţa în domeniul electric reprezintă un avantaj
Cerinţele postului:
– capacitate de comunicare
– capacitate de lucru în echipă
– putere de concentrare şi spirit de observaţie
7. Electromecanic (3 posturi)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională
Experienţă:
– experienţa în domeniul aeronautic(mecanică fină şi hidraulică) reprezintă un avantaj
Cerinţele postului:
– capacitatea de comunicare
– capacitatea de lucru în echipă
– puterea de concentrare şi spirit de observaţie
8. Maistru în domeniul mecanic (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională, şcoala de maiştrii
Experienţă:
– experienţa în domeniul mecanic-aviaţie reprezintă un avantaj
– exercitarea unei funcţii şef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior
Cerinţele postului:
– capacitatea de comunicare
– capacitatea de lucru în echipă
– puterea de concentrare şi spirit de observaţie
9. Electrician PISTĂ (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
-liceul industrial/şcoală profesională
Experienţă: nu este necesară
– experienţă în domeniul electric reprezintă un avantaj
– experienţă în cunoaşterea elicopterului reprezintă un avantaj
– salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei necesare deţinerii respectivului post
Cerinţele postului:
– capacitatea de comunicare
– capacitatea de lucru în echipă
– puterea de concentrare şi spirit de observaţie
10. Referent vânzări/relații externe ( 1 post)
Cerinţele (descrierea) postului:
– analiza comercială și tehnică a solicitărilor clienților
– întocmirea ofertelor/contractelor și obținerea avizelor/aprobărilor interne
– derularea comenzilor/contractelor și obținerea aprobărilor/autorizărilor externe după caz (pentru licențe de export, regimuri vamale suspensive etc.)
– vămuirea mărfurilor
– întocmirea NIR-urilor
– soluționarea și gestionarea reclamațiilor în garanție/ post-garanție
Experiență
– studii superioare economice în domeniul comerțului exterior sau studii superioare tehnice
Conditii suplimentare dezirabile:
– experienta in domeniu reprezintă un avantaj.
Cunostinte necesare:
– cunoștințe limba engleză nivel avansat
– cunoștințe de legislație în domeniile: vamal, intrastat și TVA
– cunoștințe PC: MS Office, baze de date, internet
Cerinţele postului:
– eficient ( ordonat, bun management al timpului, bun negociator)
– capacitate de stabilire a obiectivelor și de finalizare a acestora
– capacitate de a lucra atat individual cat și în echipă
– capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
– loial firmei
– atitudine pozitivă față de muncă
– flexibilitate și rezistență la stress
11. Inginer producție (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
– studii superioare tehnice
– cunoştinţe avansate în administrare sisteme de operare Windows, a pachetului MS Office și ERP
– cunoașterea unei limbi străine engleză, franceză- scris, citit, conversaţie
Experienţă:
– reprezintă un avantaj cunoștința de operare baze de date
Cerinţele postului:
– capacitate de stabilire a obiectivelor și de finalizare a acestora
– capacitatea de a lucre atat individual cat și în echipă
– atitudine pozitivă faţă de muncă
– capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
– flexibilitate și rezistență la stress
12. Tehnician programare, lansare sau inginer (1 post)
Atribuții
– primirea și gestionarea cererilor pentru emiterea comenzilor interne de fabricație
– emiterea, difuzarea și gestionarea comenzilor interne de lansare în fabricație
– întocmirea de rapoarte privind realizările producției marfă
– prelucrarea, pregătirea și gestionarea documentelor de lansare pentru lucrări lansate
– urmărirea, cheltuielile de manoperă pe comenzi
– prelucrarea dispozițiilor de lansare folosind aplicațiile sistemului informatic și datele din bazele de date tehnice
– verificarea fișierelor de lansare rezultate, lansarea fizică a acestora, pregătirea și transmiterea acestora la secții
Studii şi cunoştinţe necesare:
– fluent o limbă străină ( de preferință engleza)
– studii superioare tehnice sau studii medii tehnice
– cunoştinţe de operare baze de date
– abilități de lucru pe computer, cunoștințe de operare Windows, a pachetului MS Office
Cerinţele postului:
– capacitate de a lucru în echipă
– capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
– atitudine pozitivă faţă de muncă
– capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
– flexibilitate și rezistență la stress

Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 17.05.2019.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.”

Contactează-ne:

Please leave this field empty.