Web-Design-Brasov-4

Cariere

“Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Brașov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi, disponibile cu data de 15.03.2018:

1. Șef Serviciu Asigurare Tehnico-Materială, Depozite, Transport ( 1 post)

Descrierea postului:

– organizează și permanent ia măsuri pentru asigurarea completări și la timp a societății, din țară și import, a materiilor prime, materialelor, echipamentelor, combustibililor, sculelor și pieselor de schimb, necesare derulării procesului de producției,conform necesarului de apovizionat ce decurge din planurile anuale de afaceri, cu respectarea politicii de aprovizionare implementata in societate:

– elaborează documentația necesară vămuirii mărfurilor, documentația necesară obținerii aprobărilor pentru importurile speciale, licențele de import, documentația necesară obținerii amânării plății TVA-ului pentru produsele importate;

– planifică și organizează executarea transporturilor de materii prime, materiale, echipamente, combustibili, scule,piese de schimb,etc.necesare derulării procesului de producției;

– organizează activitatea de recepție a tuturor materiilor prime, materialelor, echipamentelor și subansamblelor / ansamblelor, utilajelor, sosite in societate, din țarăși din import;

– răspunde de primirea și depozitarea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și ambalajelor aprovizionte de societate;

– stabilește sarcinile și responsabilitățile necesare fiecărui post din subordine și prioritățile în derularea activității la nivelul fiecărui angajat din subordine, în funcție de obiectivele cuprinse in planurile anuale de afaceri.

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare de specialitate finalizate, preferabil absolvent al unei facultati de studii economice;

– abilități de comunicare fluent cel putin in limba engleză;

Experiență:

– experienta de lucru în domeniu;

Cerințele postului:

– capacitate de organizare, motivare și de coordonare a unui colectiv;

– abilități de inter-relaționare și comunicare;

– perseverență în atingerea obiectivelor;

– cunoștințe PC/ERP/SAP

– rezistenta la stress

2. Inginer proiectare Sistem de Management al Calității ( SMQ)

Descrierea postului:

– elaborare proceduri/instrucțiuni, Memorii de Prezentare organizație( MOE, POE) Manualul Calității (MQ), alte documente specifice Biroului Managementul Calității

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare – calificare în managementul calității ( constitue un avantaj)

– cunoștințe despre standardele inernaționale ISO 9001,EN 9100, reglemetările aviației civile pentru întreținere/producție

– să fi participat la un curs în domeniul calității ( managementul calității, auditor intern)

– limba engleză și/sau francenză- scris, citit, conversație

Experiență:

– 3 ani în domeniul calității din care minim 1 an în domeniul aviatic

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– putere de concentrare și spirit de observație

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– rezistență la stres

3. Inginer NDT (1 post)

Descrierea postului:

– efectuează lucrări de inspecție NDT în domeniile acoperite de autorizarea personală și a intreprinderii

– întocmește documente specifice pentru produsele neconforme

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare de lungă durată, Facultate cu profil mecanic- calificare în dsomeniul NDT

– cunoștințe operare calculator-nivel mediu

– limba engleză și/sau francenză- scris, citit, conversație

Experiență:

– minim un an în domeniul NDT

– experiența în domeniul aeronautic reprezintă un avantaj

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– acuitate vizuală bună

– rezistență la stres

4. Inspector calitate structuri aeronave (1 post)

Descrierea postului:

– inspectează produsele/serviciile executate în atelierele de piese simple/subansamble/ansamble elicopter, conform documentației de definiție și instrucțiunilor specifice și atestă conformitatea acestora, pe documentele de urmărire.

– întocmește documente specifice pentru produsele neconforme

Studii și cunoștințe necesare:

– studii medii tehnice (școală post liceală/curs de calificare în domeniu-constitue un avantaj)

– cunoștințe operare calculator- nivel mediu

– limba engleză și/sau franceză- scris, citit, conversație

Experiență:

– minim un an în domeniul calității (experiență în domeniul aeronautic constitue un avantaj)

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– cunoștințe tehnice

– capacitate de asimilare rapidă a informațiilor

– acuitate vizuală bună

– rezistență la stres

5. Inginer IERABH- inspecția calității ( 1 post)

Descrierea postului:

– inspectează produsele/serviciile executate la secția ,,MRO” șiîn afara ei( heliport,hangar pistă) în acord cu documentația de definiție și mentenanță, execuție, normele/procedurile/instrucțiunile specifice, prevederi crontractuale și atestă conformitatea acestora pe documentele de urmărire.

– întocmește/completează documentele de calitate care însoțesc produsele/serviciile la livrare

– prezintă produse la serviciile oficiale și beneficiari

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare de lungă durată- facultate cu profil aeronautic- avionică și navigație/echipamente și instalații de aviație

– cunoștințe operare calculator- nivel avansat

– limba engleză și/sau franceză- scris, citit, conversație

Experiență:

– minim un an în domeniul calității

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– acuitate vizuală bună

– rezistență la stres

6. Inginer inspecția calității (1 post)

Descrierea postului:

– personal certificare producție(PART 21)și întocmire documente de conformitate atât pentru produse militare cât și civile

– întocmire/actualizare Instrucțiuni de control

– prezentare produse la serviciile oficiale

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare de lungă durată- facultate cu profil aeronautic-construcții aerospațiale/inginerie și management aeronautic

– cunoștințe operare calculator-nivel avansat

– limba engleză și/sau franceză-scris, citit, conversație

Experiență:

– minim un an în domeniul calității

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– acuitate vizuală bună

– rezistență la stress

7. Inginer montaj mecanic-inspecția calității ( 1 post)

Descrierea postului:

– inpectează produsele/serviciile executate la secția ,, Maintenance, Repair, Overhaul (MRO)” și în afara ei (heliport, hangar pistă)în acord cu documentația de definiție și mentenanță, execuție, normele și procedurile/ instrucțiunile specifice, prevederi contractuale și atestă conformitatea acestora pe documentele de urmărire

– întocmește/ completează documentele de calitate care însoțesc produsele/serviciile la livrare

– prezintă produse la serviciile oficialeși beneficiari

Studii și cunoștințe necesare:

– studii superioare de de lungă durată- facultate cu profil aeronautic – construcții aerospațiale/ sisteme de propulsie/ inginerie și management aeronautic

– cunoștințe operare calculator-nivel avansat

– limba engleză și/sau franceză – scris, citit, conversație

Experiență:

– minim un an în domeniul calității

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– acuitate vizuală bună

– rezistență la stress

8 Mecanic aviație (5 posturi) sau meserii înrudite

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională

Experiență:

– specializare mecanic aviație sau meserii înrudite

– experiența în domeniul aeronautic reprezintă un avantaj

Cerințele postului:

– îndemânare și precizie în executarea lucrărilor

– capacitate de lucru în echipă

9 Electrician(5 posturi)

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională- specializare electrician sau electromecanic

Experiență:

– experiența în domeniul electric reprezintă un avantaj

Cerințele postului:

– capacitate de comunicare

– capacitate de lucru în echipă

– putere de concentrare și spirit de observație

10.Maistru în domeniul electric/ electromecanic (1 post)

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională, școala de maiștrii

Experiență:

– experiența în domeniul electric – aviație reprezintă un avantaj

– exercitarea unei funcții șef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior

Cerințele postului:

– capacitate de comunicare

– capacitate de lucru în echipă

– putere de concetrare și spirit de observație

11. Maistru în domeniul mecanic (1 post)

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională, școala de maiștrii

Experiență:

– experiența în domeniul mecanic-aviație reprezintă un avantaj

– exercitarea unei funcții șef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior

Cerințele postului:

– capacitatea de comunicare

– capacitatea de lucru în echipă

– puterea de concentrare și spirit de observație

12.Electrician PISTĂ(1 post)

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională

Experiență: nu este necesară

– experiență în domeniul electric reprezintă un avantaj

– experiență în cunoașterea elicopterului reprezintă un avantaj

– salariatul va parcurge o formă de școlarizare la locul de muncă în vederea obținerii experienței necesare deținerii respectivului post

Cerințele postului:

– capacitatea de comunicare

– capacitatea de lucru în echipă

– puterea de concentrare și spirit de observație

13. Inginer tehnolog tratamente termice(1 post)

Studii și cunoștințe necesare:

-studii superioare de lungă durată în domeniul prelucrărilor la cald: Metalurgie, Știința și Ingineria Materialelor

-cunoștințe operare pe calculator –nivel mediu

-limba engleză sau franceză- scris, citit, conversație

Experiență:

– experiență în domeniu reprezintă un avantaj

– salariatul va parcurge o formă de școlarizare la locul de muncă în vederea obținerii experienței necesare deținerii respectivului post

Cerințele postului:

– capacitate de a lucra atât individual cât și în echipă

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– atitudine pozitivă față de muncă

14. Vopsitor (2 posturi)

Studii și cunoștințe necesare:

-liceul industrial/școală profesională și cursuri de calificare la locul de muncă

Experiență:

– minim 5 ani ca vopsitor

Cerințele postului:

– îndemânare și precizie executarea lucrărilor

– atenție și spirit de observație

– capacitatea de lucru în echipă

15. Sef birou managementul calității 1 post

Studii și cunoștințe necesare:

-studii superioare în domeniul aviației și experiență-minim 3 ani sau studii superioare calificare în managementul calității

-cunoștințe despre standardele internaționale SR EN ISO 9001, SR EN 9100, reglementarile aviației civile pentru întreținere/producție

– curs în domeniul calității – managementul calității, auditor intern

-limba englezăși/ sau franceză- scris, citit, conversație

Experiență:

– 3 ani în domeniul calității din care minim 2 ani în domeniul managementului calității într-o organizație de aviație

Cerințele postului:

– abilități de comunicare și relaționare, lucru în echipă

– putere de concentrare și spirit de observație

– cunoștințe tehnice

– capacitatea de asimilare rapidă a informațiilor

– diplomație, tact

– rezistență la uzură psihică

 

Aplicațiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societății, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, pânăla data de 17.07.2018.

Societatea va contacta candidații al căror profil corespunde cerințelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.”

Contactează-ne:

Please leave this field empty.