Informații generale

1. Capital social, acțiuni și drepturile conferite de acestea
2. Societatea de registru și serviciile oferite acționarilor societății
3. Serviciul Acționariat

Societatea IAR S.A., societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe BVB începând cu data de 14.07.2015 (simbol „iarv”, ISIN „ROIARVACNOR1”), este unul din pilonii industriei de aviație din România.

Înființată la 6 august 1925 ca societate pe actiuni cu capital mixt, aceasta a reprezentat „prima fabricăromânească de aeroplane”, purtând denumirea “Industria Aeronautică Română-IAR Brașov”.

În urma dezvoltării succesive a acestei fabrici, prin executarea sub licență și proiecte proprii a mai multor tipuri de aeronave, se ajunge ca, în anul 1939, ea să devină un concern de aviație fabricând structuri, motoare, aparate de bord, instalații de armament.

Dintre realizările de renume ale acelei perioade amintim: Morane-Saulnier, Savoia-Marcheti, Messerschmidt, PZL, IAR 47, IAR 80, IAR 81, s.a.

Tradițiile IAR-ului renasc în 1968, când se înființează „ICA GHIMBAV”, actuala IAR S.A., având ca destinație fabricarea de elicoptere, planoare, motoplanoare și avioane.

Din 1970, IAR S.A. devine unicul fabricant de elicoptere militare și civile din România, iar începând cu anul 1978, aceasta rămâne singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma.

IAR S.A. a produs și livrat mai mult de 360 elicoptere Puma și Alouette III sub licența Aerospatiale (astăzi Airbus Helicopters, membră a Airbus Group), 830 planoare și motoplanoare, precum și 136 avioane ușoare în concepție proprie.

Produsele aviatice realizate de la înființare și până în prezent de IAR S.A. sunt: planoare și motoplanoare (IS-23A, 7/12, 28, 29B, 29D, 24, 29E, 28B, 28B2, 29D2, 30, 32, 33, 28M1, 28M2, 28M2G, 28M2GR), avioane ușoare (IAR-822, 823, 825, 827, 828, 831, 35, 46), elicoptere (IAR316B ALOUETTE III, IAR330 PUMA, IAR317 AIRFOX, KA126, IAR330 PUMA modernizate conform programelor Socat/SM/Naval/NATO/VIP).

În prezent, Societatea IAR SA este o companie specializată pentru întreținere, reparații, reparații capitale (MRO), modernizări pentru elicopterele 330Puma și 316B Alouette III, activitatea principală desfășurată de societate fiind cea prevăzută la clasa 3316 din Codul CAEN – “Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale“.

IAR S.A. dezvoltă programe de modernizare, efectuează revizii periodice, reparații capitale și încercări la sol și în zbor pentru elicopterele IAR 316 B Alouette III și IAR 330 Puma. Societatea asigură următoarele servicii după vânzare: asigurarea navigabilității, furnizare piese de schimb și reparații de echipamente, asistență tehnică; de asemenea, societatea asigură școlarizarea piloților și a tehnicienilor beneficiarilor, precum și programe de tip “Follow-on-Support”.

Aspecte privind sistemul de management al calității (SMQ) implementat în Societatea IAR S.A.:

a SMQ implementat în IAR S.A. este certificat de către AEROQ București, atât în conformitate cu standardul SR EN 9100 (Certificatul nr. 004A/2008, reînnoit anual), cât și în acord cu standardul SR EN 9001(Certificatul nr. 007/1997, reînnoit anual).

– IAR S.A. este autorizată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atât ca organizație de producție în baza EASA PART 21G (Certificat RO.21G.0006/2009, reînnoit anual), cât și ca organizație de întreținere în baza EASA PART 145 (Certificat RO.145.009/2011, reînnoit anual)

– IAR S.A. este atestată de către Airbus Helicopters România SA ca furnizor pentru produsele militare, respectiv întreținere structură elicoptere PUMA și Alouette III, întreținere echipamente elicopter PUMA, fabricație piese schimb PUMA și Alouette III, încercări de laborator, metrologie, dar și pentru fabricația de piese de schimb și subansambluri pentru Airbus Helicopters (Certificat inițial din 2010 și reînnoit anual).– IAR S.A. este certificată de către organismul militar românesc OMCAS în acord cu cerințele NATO-AQAP2110 pentru proiectarea și producția de aeronave sisteme și echipamente de aviație, modernizare produse aeronautice, piese de schimb pentru aeronave, verificări, testări, întreținere și reparație produse aeronautice (Certificat nr. 11/2012, reînnoit anual).

1. Capital social, acțiuni și drepturile conferite de acestea


Capitalul social al Societății IAR S.A. este de 47.197.132,5 lei, reprezentând un număr total de 18.878.853 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor. Votul poate fi exprimat direct de către acționar, sau prin intermendiul unui reprezentant al său, în baza împuternicirii acordate în acest sens de către titular.

În cazul în care un acționariat dorește să își exprime votul prin corespondență, acesta trebuie să respecte precizările stipulate în sectiunea dedicata sedintelor AGA.

2. Societatea de registru și serviciile oferite acționarilor societății

Evidența acțiunilor și acționarilor societății este ținută, pe baza unui contract de servicii, de către societatea de registru Depozitarul Central SA. Orice modificare a datelor de identificare ale acționarilor trebuie să fie anunțată la această societate, accesând pagina sa web.

Prin intermediul Depozitarului Central se pot face transferurile de proprietate asupra acțiunilor IAR SA, această societate asigurând următoarele servicii:
– Eliberare extras de cont si lista de coduri confidentiale pentru persoane fizice / persoane juridice
– Eliberare istoric de cont si sumar al pozitiilor de cont
– Modificarea datelor de identificare persoane fizice/persoane juridice
– Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (mostenirilor)
– Efectuarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv


Societatea IAR SA distribuie dividendele cuvenite acționarilor săi prin intermediul Depozitarului Central SA și al agentului de plată convenit cu această societate de registru.

Începând cu anul 2015 distribuirea dividendelor cuvenite acționarilor Societății IAR SA s-a făcut prin intermediul unor institutii bancare, precum CECBANK si BCR (in prezent), cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare.

Acționarii îndreptățiți să primească dividende trebuie se respecte prevederile procedurile postate, de către societatea de registru Depozitarul Central SA, pe pagina sa web.

3. Serviciul Acționariat

În cadrul Societății IAR SA este organizat și funcționează un compartiment dedicat gestionării tuturor aspectelor ce țin de acționariatul societății: evoluția structurii acționariatului, drepturi ce decurg din acțiunile IAR SA, organizarea adunărilor generale ale acționarilor, distribuirea de dividende, relația cu ASF, BVB și Depozitarul Central, orice aspecte de guvernanță corporativă, așa cum sunt ele reglementate de legislația pieței de capital aplicabilă emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București.

Informațiile ce prezintă interes pentru acționari și investitori se pot obține de la oricare dintre persoanele de mai jos, care își desfășoară activitatea în acest compartiment, zilnic între orele 07:15 și 15:15.

 

DATE DE CONTACT:

1. ing. Aurelia SUMEDREA 0268-475108, extensie 1018, e-mail aurelia.sumedrea@iar.ro, office@iar

2. ec. Camelia CEAPRAZARU 0268-475108, extensie 1026, e-mail camelia.ceaprazaru@iar.ro, office@iar

 

Informații privind volumul tranzacțiilor și prețul de tranzacționare a acțiunilor Societății IAR SA

Contactează-ne:

Please leave this field empty.