Raportari Conform Cerintelor Pietei de Capital


 

  • 2018
Raport Semestrial 2018 cu Anexe

Raport trimestrial I 2018 cu anexe

Raport Anual 2017 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernanţă Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2017 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent si declaratiile reprezentanţilor Societăţii IAR SA

  • 2017
Raport trimestrial III 2017 cu anexe
Raport Semestrial 2017 cu Anexe
Situatii financiare - Semestrul I 2017
 Raport Anual 2016 cu Anexe 
Raport trimestrial I 2017 cu anexe

  • 2016
(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 10 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 20 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 30 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 40 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 transmise la ANAF

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative 

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR 

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR

(2.2) Declaratie Conducere IAR Situatii Financiare 2015

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent 

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent

(4) Anexa la Raport Anual 2015 

(4) Raport Anual 2015 cu anexa

(4) Raport Anual 2015 

IARV Raport trimestrial I 2016 cu anexe

IARV Raport semestrial 2016 cu situatii financiare si anexe la 30.06.2016

Raport trimestrial III 2016 cu anexe

 

  • 2015
Raport anual 2014

Anexa raport an 2014

Declaratii

Situatie financiara cu note 2014

Raport trim I 2015

Raport semestrial 2015

Situatii financiare - 30.06.2015 ANAF

Raport trimestrial III 2015

Cash flow metoda indirecta - trim III 2015

Note explicative - trim III 2015

Raport trimestrial III 2015 si anexe

Situatia modificarilor capitalului propriu - trim III 2015

Situatia pozitiei financiare - trim III 2015

Situatia rezultatului exercitiului financiar trim III 2015

 

  • 2014
  • 2012
  24.09.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 24-25.09.2018
  21.08.2018 Raport curent convocare AGOA 24-25.09.2018 si Decizia 17CA/21.08.2018
  07.06.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 06-07.06.2018
  06.06.2018 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 06-07.06.2018
  05.06.2018 Raport curent - informare investitori
  24.05.2018 Raport curent - informare investitori
  21.08.2018 Raport curent convocare AGOA 24-25.09.2018 si Decizia 17CA/21.08.2018
  27.04.2018 Raport curent convocare AGOA 06-07.06.2018 si Decizia 15CA/27.04.2018
  27.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 26-27.04.2018
  26.04.2018 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 26.04.2018
  22.03.2018 Raport curent convocare AGOA 26-27.04.2018 si Decizia 07CA/22.03.2018
  05.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 05-06.04.2018
 

27.02.2018 Raport curent convocare AGOA 05-06.04.2018 si Decizia 04CA/27.02.2018

  15.02.2018 Raport curent - informarea investitori
  30.01.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 30-31.01.2018
  27.12.2017 Raport curent convocare AGOA 30-31.01.2018
  28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 27-28.11.2017
  28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.11.2017
  27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 27-28.11.2017
  27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.11.2017
 
13.11.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.11.2017
  13.10.2017 Raport curent convocare AGEA 27-28.11.2017
  17.10.2017 Raport curent - schimbari in componenta consiliului de administratie
  28.09.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.09.2017
  27.09.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.09.2017
  23.08.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.09.2017
  27.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.04.2017
  21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 19-20.04.2017
  21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 19-20.04.2017
  19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 19-20.04.2017
  19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 19-20.04.2017
  13.04.2017 Raport curent modificare ordine de zi  AGOA 27-28.04.2017
  31.01.2017 Raport curent si hotatari dupa AGOA 30-31.01.2017

  24.03.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.04.2017

 

6. Rapoarte Curente privind noi evenimente in activitatea Societatii, conform Legii 24/2017

Raport Evaluare revizuit intocmit ca urmare a cererii SIF III Transilvania de a se retrage din societate  
Raport Evaluare intocmit ca urmare a cererii SIF III Transilvania de a se retrage din societate  

 

7. Rapoarte Suplimentare, conform cu  ART 94 al Legii 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -

 

8. Rapoarte privind Actele legale semnate de Societate atat cu Consiliul de Administratie, Directorii, Angajatii care detin controlul Societatii,  cat si cu Persoanele Implicate, conform ART 82 al Legii 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -

 

9. Rapoarte privind Cresterea sau descresterea detinerilor de actiuni din Totalul Drepturilor de Vot, conform ART 76 al Legii 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -