Elemente de Guvernanta Corporativa


1. Conducerea Administrativa si Executiva:

2. Auditorul Financiar Independent

Auditorul financiar independent cu care Societatea IAR SA are încheiat contract de prestări servicii este firma de audit “MACAVEIU CONSULT SRL”.

Aceasta are sediul în Braşov, B-dul Griviţei nr. 68 ap. 6 CP 2200, este înscrisă în Registrul Comerţului sub nr. J08/4/1991 şi are CUI 10958796.

Domnul Ioan MACAVEIU, expert contabil la “MACAVEIU CONSULT SRL”, este autorizat de către Camera Auditorilor Financiari din România (autorizaţia nr. 276).

 

3. Lista Persoanelor Care au Acces la Informatii Privilegiate

Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate este elaborată de Societatea IAR SA în conformitate cu prevederile legislaţiei privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă.

Aceasta este actualizată ori de câte ori survin modificări în legătură cu informaţiile privilegiate şi cu persoanele care au acces la acestea.

 

4. Declaratie de Conformitate cu Codul