Raportari Conform Cerintelor Pietei de Capital


 

1. Calendare Financiare

4. Rapoarte Anuale, Semestriale, Trimestriale

  • 2017
Raport Semestrial 2017 cu Anexe
Situatii financiare - Semestrul I 2017
 Raport Anual 2016 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernanţă Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2016 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent si declaratiile reprezentanţilor Societăţii IAR SA 
Raport trimestrial I 2017 cu anexe

  • 2016
(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 10 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 20 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 30 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 40 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 transmise la ANAF

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative 

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR 

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR

(2.2) Declaratie Conducere IAR Situatii Financiare 2015

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent 

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent

(4) Anexa la Raport Anual 2015 

(4) Raport Anual 2015 cu anexa

(4) Raport Anual 2015 

IARV Raport trimestrial I 2016 cu anexe

IARV Raport semestrial 2016 cu situatii financiare si anexe la 30.06.2016

Raport trimestrial III 2016 cu anexe

 

  • 2015
Raport anual 2014

Anexa raport an 2014

Declaratii

Situatie financiara cu note 2014

Raport trim I 2015

Raport semestrial 2015

Situatii financiare - 30.06.2015 ANAF

Raport trimestrial III 2015

Cash flow metoda indirecta - trim III 2015

Note explicative - trim III 2015

Raport trimestrial III 2015 si anexe

Situatia modificarilor capitalului propriu - trim III 2015

Situatia pozitiei financiare - trim III 2015

Situatia rezultatului exercitiului financiar trim III 2015

 

  • 2014
  • 2012