Raportari Conform Cerintelor Pietei de Capital


 

1. Calendare Financiare

4. Rapoarte Anuale, Semestriale, Trimestriale

  • 2018

Raport trimestrial I 2018 cu anexe

Raport Anual 2017 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernanţă Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2017 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent si declaratiile reprezentanţilor Societăţii IAR SA

  • 2017
Raport trimestrial III 2017 cu anexe
Raport Semestrial 2017 cu Anexe
Situatii financiare - Semestrul I 2017
 Raport Anual 2016 incluzând Raportul administratorilor cu Declaratia de Guvernanţă Corporativă, Situatiile Financiare la 31.12.2016 cu notele explicative, Raportul Auditorului Financiar Independent si declaratiile reprezentanţilor Societăţii IAR SA 
Raport trimestrial I 2017 cu anexe

  • 2016
(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 10 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 20 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 30 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 Formular 40 denumiri indicatori 

(1.1) Situatii Financiare 2015 transmise la ANAF

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative 

(1.2) Situatii Financiare 2015 cu note explicative

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR 

(2.1) Declaratii Reprezentanti IAR

(2.2) Declaratie Conducere IAR Situatii Financiare 2015

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent 

(3) Raportul Auditorului Financiar Independent

(4) Anexa la Raport Anual 2015 

(4) Raport Anual 2015 cu anexa

(4) Raport Anual 2015 

IARV Raport trimestrial I 2016 cu anexe

IARV Raport semestrial 2016 cu situatii financiare si anexe la 30.06.2016

Raport trimestrial III 2016 cu anexe

 

  • 2015
Raport anual 2014

Anexa raport an 2014

Declaratii

Situatie financiara cu note 2014

Raport trim I 2015

Raport semestrial 2015

Situatii financiare - 30.06.2015 ANAF

Raport trimestrial III 2015

Cash flow metoda indirecta - trim III 2015

Note explicative - trim III 2015

Raport trimestrial III 2015 si anexe

Situatia modificarilor capitalului propriu - trim III 2015

Situatia pozitiei financiare - trim III 2015

Situatia rezultatului exercitiului financiar trim III 2015

 

  • 2014
  • 2012

5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, CF  Legii 24/2017

24.05.2018 Raport curent - informarea investitori
27.04.2018 Raport curent convocare AGOA 06-07.06.2018 si Decizia 15CA/27.04.2018
27.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 26-27.04.2018
26.04.2018 Raport curent neindeplinire cvorum AGOA 26.04.2018
22.03.2018 Raport curent convocare AGOA 26-27.04.2018 si Decizia 07CA/22.03.2018
05.04.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 05-06.04.2018

27.02.2018 Raport curent convocare AGOA 05-06.04.2018 si Decizia 04CA/27.02.2018

15.02.2018 Raport curent - informarea investitori
30.01.2018 Raport curent si hotarari dupa AGOA 30-31.01.2018
27.12.2017 Raport curent convocare AGOA 30-31.01.2018
28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 27-28.11.2017
28.11.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.11.2017
27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 27-28.11.2017
27.11.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.11.2017

13.11.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.11.2017
13.10.2017 Raport curent convocare AGEA 27-28.11.2017
17.10.2017 Raport curent - schimbari in componenta consiliului de administratie
28.09.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.09.2017
27.09.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 27-28.09.2017
23.08.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.09.2017
27.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 27-28.04.2017
21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGOA 19-20.04.2017
21.04.2017 Raport curent si hotarari dupa AGEA 19-20.04.2017
19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGOA 19-20.04.2017
19.04.2017 Raport curent neindeplinire conditii reprezentativitate AGEA 19-20.04.2017
13.04.2017 Raport curent modificare ordine de zi  AGOA 27-28.04.2017
31.01.2017 Raport curent si hotatari dupa AGOA 30-31.01.2017

24.03.2017 Raport curent convocare AGOA 27-28.04.2017

 

 

6. Rapoarte Curente Privind Noi Evenimente Aparute in Activitatea Societatii, CF Legii 24/2017

Raport Evaluare elaborat ca urmare a cererii SIF III Transilvania de a se retrage din societate  

 

7. Rapoarte Suplimentare CF ART 94 din Legea 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -

 

8. Rapoarte Privind Actele Juridice Incheiate de Societate cu Administratorii, Angajatii, Actionarii care Detin Controlul, Precum si cu Persoanele Implicate, CF ART 82 din Legea 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -

 

9. Rapoarte Privind Depasirea sau Scaderea sub Pragurile din Totalul Drepturilor de Vot, CF ART 76 din Legea 24/2017

- Inca nu exista rapoarte -