SOCIETATEA IAR SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Efectuare de lucrări de desființare a următoarelor construcții:

STAȚIE DE ACETILENĂ, CLĂDIRE DEPOZITARE OXIGEN ȘI ARGON, REMIZA PSI, EXTINDERE REMIZĂ PSI, MAGAZIE CHIMICALE ȘI VOPSELE, STAȚIE POMPARE CARBURANT, EXTINDERE STAȚIE POMPARE CARBURANȚI, ANEXA DEPOZIT DE BUTOAIE, STAȚIE DE POMPARE CARBURANȚI (CLĂDIRE), REZERVOR DEPOZITARE COMBUSTIBIL (PĂCURĂ), HALA DE PRODUCȚIE 219 MP, CLĂDIRE DE PRODUCȚIE, BARACĂ METALICĂ, HALA MONTAJ BN2 ȘI ANEXA TEHNICĂ, SOPRON DEPOZITARE CHIMICALE LUBREFIANȚI, HALA STANDURI SUBANSAMBLE MECANICE, BANC ECHILIBRARE DINAMICĂ ȘI CAMERA DE COMANDĂ, GOSPODĂRIE SPAN LAMINATE, DEBITARE E3/6, DEPOZIT LAMINATE CHERESTEA E3/6J/1 ȘI A INSTALAȚIILOR AFERENTE ACESTORA, BARACA METALICĂ, BARACA METALICĂ TIP „PETROL”, CĂI DE ACCES ȘI BRANȘAMENTE INTERIOARE PENTRU UTILITĂȚI

propus a fi amplasat in incinta IAR, str. Hermann Oberth nr. 34, Ghimbav, Brasov.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.