Cariere

“Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi, disponibile cu data de 15.03.2018:

1. Şef Serviciu Asigurare Tehnico-Materială, Depozite, Transport ( 1 post)

Descrierea postului:

- Organizează şi permanent ia măsuri pentru asigurarea completări şi la timp a societăţii, din ţară şi import, a materiilor prime, materialelor, echipamentelor, combustibililor, sculelor şi pieselor de schimb, necesare derulării procesului de producţiei,conform necesarului de apovizionat ce decurge din planurile anuale de afaceri, cu respectarea politicii de aprovizionare implementata in societate:

- Elaborează documentaţia necesară vămuirii mărfurilor, documentaţia necesară obţinerii aprobărilor pentru importurile speciale, licenţele de import, documentaţia necesară obţinerii amânării plăţii TVA-ului pentru produsele importate;

-Planifică şi organizează executarea transporturilor de materii prime, materiale, echipamente, combustibili, scule,piese de schimb,etc.necesare derulării procesului de producţiei;

-Organizează activitatea de recepţie a tuturor materiilor prime, materialelor, echipamentelor şi subansamblelor / ansamblelor,  utilajelor, sosite in societate, din ţarăşi din import;

-Răspunde de primirea şi depozitarea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi ambalajelor aprovizionte de societate;

-Stabileşte sarcinile şi responsabilităţile necesare fiecărui post din subordine și priorităţile în derularea activităţii la nivelul fiecărui angajat din subordine, în funcţie de obiectivele cuprinse in planurile anuale de afaceri.

Studii şi cunoştinţe necesare:

- Studii superioare de specialitate finalizate, preferabil absolvent al unei facultati de studii economice;

 -Abilitati de comunicare fluent cel putin in limba engleză;

Experienţă:

- Experienta de lucru în domeniu;

Cerinţele postului:

-Capacitate de organizare, motivare şi de coordonare a unui colectiv;

- Abilităţi de inter-relaţionare şi comunicare;

-Perseverenţă în atingerea obiectivelor;

- Cunoştinţe PC/ERP/SAP

- rezistenta la stress

2. Inginer proiectare Sistem de Management al Calităţii ( SMQ)

- Descrierea postului:

-elaborare proceduri/instrucţiuni, Memorii de Prezentare organizaţie( MOE, POE) Manualul Calităţii (MQ), alte documente specifice Biroului Managementul Calităţii

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare – calificare în managementul calităţii ( constitue un avantaj)

- cunoştinţe despre standardele inernaţionale ISO 9001,EN 9100, reglemetările aviaţiei civile pentru întreţinere/producţie

- să fi participat la un curs în domeniul calităţii ( managementul calităţii, auditor intern)

- limba engleză şi/sau francenză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- 3 ani în domeniul calităţii din care minim 1 an în domeniul aviatic

Cerinţele postului:

-  abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

-  putere de concentrare şi spirit de observaţie

- cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- rezistenţă la stres

 

 

3. Inginer NDT  (1 post)

Descrierea postului:

-efectuează lucrări de inspecţie NDT în domeniile acoperite de autorizarea personală şi a intreprinderii

- întocmeşte documente specifice pentru produsele neconforme

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare de lungă durată, Facultate cu profil mecanic- calificare în dsomeniul NDT

- cunoştinţe operare calculator-nivel mediu

- limba engleză şi/sau francenză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- minim un  an în domeniul NDT

- experienţa în domeniul aeronautic reprezintă un avantaj

Cerinţele postului:

-  abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

-  cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- acuitate vizuală bună

- rezistenţă la stres

4. Inspector calitate structuri aeronave  (1 post)

Descrierea postului

- inspectează produsele/serviciile executate în atelierele de piese simple/subansamble/ansamble elicopter, conform documentaţiei de definiţie şi instrucţiunilor specifice şi atestă conformitatea acestora, pe documentele de urmărire.

- întocmeşte documente specifice pentru produsele neconforme

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii medii tehnice (şcoală post liceală/curs de calificare în domeniu-constitue un avantaj)

- cunoştinţe operare calculator- nivel mediu

- limba engleză şi/sau franceză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- minim un an în domeniul calităţii (experienţă în domeniul aeronautic constitue un avantaj)

Cerinţele postului:

-  abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

-  cunoştinţe tehnice

- capacitate de asimilare rapidă a informaţiilor

- acuitate vizuală bună

- rezistenţă la stres

5. Inginer IERABH- inspecţia calităţii ( 1 post)

Descrierea postului:

-inspectează produsele/serviciile executate la secţia ,,MRO” şiîn afara ei( heliport,hangar pistă) în acord cu documentaţia de definiţie şi mentenanţă, execuţie, normele/procedurile/instrucţiunile specifice, prevederi crontractuale şi atestă conformitatea acestora pe documentele de urmărire.

- întocmeşte/completează documentele de calitate care însoţesc produsele/serviciile la livrare

- prezintă produse la serviciile oficiale şi beneficiari

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare de lungă durată- facultate cu profil aeronautic- avionică şi navigaţie/echipamente şi instalaţii de aviaţie

- cunoştinţe operare calculator- nivel avansat

- limba engleză şi/sau franceză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- minim  un an în domeniul calităţii

Cerinţele postului:

- abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

- cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- acuitate vizuală bună

- rezistenţă la stres

 

6. Inginer inspecţia calităţii  (1 post)

Descrierea postului:

- personal certificare producţie(PART 21)şi întocmire documente de conformitate atât pentru produse militare cât şi civile

- întocmire/actualizare Instrucţiuni de control

- prezentare produse la serviciile oficiale

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare de lungă durată- facultate cu profil aeronautic-construcţii aerospaţiale/inginerie şi management aeronautic

- cunoştinţe operare calculator-nivel avansat

- limba engleză şi/sau franceză-scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- minim un an în domeniul calităţii

Cerinţele postului:

-  abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

-  cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- acuitate vizuală bună

- rezistenţă la stress

7. Inginer montaj mecanic-inspecţia calităţii ( 1 post)

Descrierea postului:

- inpectează produsele/serviciile executate la secţia ,, Maintenance, Repair, Overhaul (MRO)” şi în afara ei (heliport, hangar pistă)în acord cu documentaţia de definiţie şi mentenanţă, execuţie, normele şi procedurile/ instrucţiunile specifice, prevederi contractuale şi atestă conformitatea acestora pe documentele de urmărire

- întocmeşte/ completează documentele de calitate care însoţesc produsele/serviciile la livrare

- prezintă produse la serviciile oficialeşi beneficiari

Studii şi cunoştinţe necesare:

- studii superioare de de lungă durată- facultate cu profil aeronautic – construcţii aerospaţiale/ sisteme de propulsie/ inginerie şi management aeronautic

- cunoştinţe operare calculator-nivel avansat

- limba engleză şi/sau franceză – scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- minim un an în domeniul calităţii

Cerinţele postului:

- abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă

- cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- acuitate vizuală bună

- rezistenţă la stress

8 Mecanic aviaţie  (5 posturi) sau meserii înrudite

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională

Experienţă:

- specializare mecanic aviaţie sau meserii înrudite

- experienţa în domeniul aeronautic reprezintă un avantaj

Cerinţele postului:

-  îndemânare şi precizie în executarea lucrărilor

-  capacitate de lucru în echipă

9 Electrician(5 posturi)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională- specializare electrician sau electromecanic

Experienţă:

- experienţa în domeniul electric reprezintă un avantaj

Cerinţele postului:

-  capacitate de comunicare

-  capacitate de lucru în echipă

- putere de concentrare şi spirit de observaţie

10.Maistru în domeniul electric/ electromecanic  (1 post)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională, şcoala de maiştrii

Experienţă: 

- experienţa în domeniul electric – aviaţie reprezintă un avantaj

- exercitarea unei funcţii şef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior

Cerinţele postului:

-  capacitate de comunicare

-  capacitate de lucru în echipă

-  putere de concetrare şi spirit de observaţie

11. Maistru în domeniul mecanic  (1 post)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională, şcoala de maiştrii

Experienţă:

- experienţa în domeniul mecanic-aviaţie reprezintă un avantaj

- exercitarea unei funcţii şef de echipă/maistru în domeniul de activitate anterior

Cerinţele postului:

- capacitatea de comunicare

- capacitatea de lucru în echipă

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie

12.Electrician PISTĂ(1 post)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională

Experienţă: nu este necesară

- experienţă în domeniul electric reprezintă un avantaj

- experienţă în cunoaşterea elicopterului reprezintă un avantaj

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei necesare deţinerii respectivului post

Cerinţele postului:

- capacitatea de comunicare

- capacitatea de lucru în echipă

- puterea de concentrare şi spirit de observaţie

13. Inginer tehnolog tratamente termice(1 post)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-studii superioare de lungă durată în domeniul prelucrărilor la cald: Metalurgie, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

-cunoştinţe operare pe calculator –nivel mediu

-limba engleză sau franceză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- experienţă în domeniu reprezintă un avantaj

- salariatul va parcurge o formă de şcolarizare la locul de muncă în vederea obţinerii experienţei necesare deţinerii respectivului post

Cerinţele postului:

- capacitate de a lucra atât individual cât şi în echipă

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- atitudine pozitivă faţă de muncă

14. Vopsitor  (2 posturi)

Studii şi cunoştinţe necesare:

-liceul industrial/şcoală profesională şi cursuri de calificare la locul de muncă

Experienţă:

- minim 5 ani ca vopsitor

Cerinţele postului:

- îndemânare şi precizie executarea lucrărilor

- atenţie şi spirit de observaţie

- capacitatea de lucru în echipă

15. Sef birou managementul calităţii 1 post

Studii şi cunoştinţe necesare:

-studii superioare în domeniul aviaţiei şi experienţă-minim 3 ani  sau studii superioare  calificare în managementul calităţii

-cunoştinţe despre standardele internaţionale SR EN ISO 9001, SR EN 9100, reglementarile aviaţiei civile pentru întreţinere/producţie

- curs în domeniul calităţii – managementul calităţii, auditor intern

-limba englezăşi/ sau franceză- scris, citit, conversaţie

Experienţă:

- 3 ani în domeniul calităţii din care minim 2 ani în domeniul managementului calităţii într-o organizaţie de aviaţie

Cerinţele postului:

- abilităţi de comunicare şi relaţionare, lucru în echipă  

- putere de concentrare şi spirit de observaţie

- cunoştinţe tehnice

- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor

- diplomaţie, tact

- rezistenţă la uzură psihică

 

Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, pânăla data de 17.07.2018.

Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.”